Facebook post by University of Helsinki

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että pituus ja älykkyys ovat yhteydessä toisiinsa. Tuore tutkimus kertoo, että avainasemassa on aivokuoren harmaan aineen pinta-ala.
Aivojen koko selittää pituuden ja älykkyyden yhteyttä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tuore tutkimus paljastaa biologisen tekijän, joka linkittää ihmisen pituuden ja kognitiivisen kyvykkyyden.