Facebook post by University of Helsinki

Miten terveydenhuollon palveluita voisi Suomessa priorisoida? Uudessa hankkeessa tuotetaan päätöksenteon tueksi ehdotuksia, joiden kautta terveydenhuollon palvelut saadaan kohdentumaan vaikuttavasti.
Miten terveydenhuollon palvelut saadaan kohdentumaan vaikuttavasti? | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Huhtikuussa käynnistynyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke selvittää, millaisilla periaatteilla, rakenteilla ja prosesseilla terveydenhuollon palveluita voisi Suomessa priorisoida. Hankkeessa tuotetaan päätöksenteon tueksi ehdotuksia, joiden avulla priorisointia vo...