Facebook post by University of Helsinki

För 5 000 år sedan hände det sådant i Europa som än i dag påverkar områdets invånare och kultur. Arkeolog Volker Heyd vill nu utreda dessa förhistoriska händelser med Europeiska forskningsrådets bidrag till avancerad forskning.
Nytt ERC-bidrag till avancerad forskning kommer till Helsingfors universitet: samarbete mellan arkeologer och naturvetare får finansiering | Helsingfors universitet helsinki.fi

Arkeolog Volker Heyd tar med sig Europeiska forskningsrådets (ERC) bidrag till avancerad forskning till Helsingfors universitet. Han vill utreda hur händelser som inträffat för 5 000 år sedan än i dag påverkar den europeiska kulturen och arvsmassan.