Facebook post by University of Helsinki

Nauta- ja sikatiloilta löytyy vuosittain eläinten hyvinvointiin suoraan vaikuttavia laiminlyöntejä. Tuottajat kokevat viranomaisvalvonnan tarpeelliseksi, mutta suhtautuvat omaan tilaan kohdistuneeseen tarkastukseen kriittisesti. Valvonnan yhdenmukaisuuden kannalta olisi tärkeää kehittää valtakunnallisia ohjeistuksia tulkinnanvaraisista eläinsuojelusäädöksistä, sanoo elokuussa väittelevä Sofia Väärikkälä.
Nauta- ja sikatilojen eläinsuojeluvalvonnassa kehitettävää | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Nauta- ja sikatilojen eläinsuojeluvalvontaa tulisi nykyistä tehokkaammin kohdentaa riskitiloille, jolloin valvontaresursseja voitaisiin hyödyntää paremmin.