Facebook post by University of Helsinki

Keskustelu monikulttuurisuudesta on kahtiajakautunutta ja poliittisesti latautunutta. Toimiva monikulttuurinen yhteiskunta edellyttäisi osallistavaa asennetta, toimivaa kotouttamista ja ratkaisuhakuista politiikkaa.
Oikeistopopulistien retoriikka hallitsee monikulttuurisuuskeskustelua | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Oikeistopopulistien monikulttuurisuudesta käyttämä retoriikka läpäisee kaikki yhteiskunnan tasot, mutta ymmärrystä voidaan silti edistää eri tavoin, sanoo sosiaalipsykologian tutkija.