Facebook post by University of Helsinki

Suviranta var bildkonstnär Eero Järnefelt och hans familjs hem i konstnärskolonin vid Tusby träsk i början av 1900-talet. Huset, som ännu är ett privathem, förvandlas så småningom till ett museum - det innebär noggrann inventering av föremål samt evenemangsplanering. För Helsingfors universitets studenter i museologi är inventeringsarbetet en fascinerande upplevelse.
Studenterna lär sig i ett museum som ännu inte är ett museum | Helsingfors universitet helsinki.fi

Magisterstuderandena i museologi vid Helsingfors universitet har i vår haft en unik chans att lära sig museiarbete i ett museum som ännu inte är ett museum.