Facebook post by University of Helsinki

När Johan Borgström var ung simmade han i ett rent och klart vatten i skärgården, idag grumlas vattnen i de kära vikarna av alger. Borgström vill bidra till Östersjöforskningen och anordnade en födelsedagsinsamling till projektet Monicoast. Projektet Monicoast vid Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet strävar efter att förstå och visualisera effekterna av miljöns långtidsförändringar på olika ställen i Östersjön. Utan donationer och extern finansiering skulle Tvärminne zoologiska station inte kunna bedriva någon Östersjöforskning alls.
Monicoast fyller kunskapslucka om våra kustområden | Helsingfors universitet helsinki.fi

Utan donationer och extern finansiering skulle Tvärminne zoologiska station inte kunna bedriva någon Östersjöforskning alls.