Facebook post by University of Helsinki

Kuka päättää, mitä Lapissa kuuluu suojella? Pohjoisen luonnon käyttöön liittyy paljon ristiriitoja. Ne ratkeaisivat, jos päättäjät ja neuvottelijat soveltaisivat sekä kulttuurista että ympäristön tilasta saatuja tietoja.
Lapin ympäristökiistoissa eri toimijat eivät kohtaa - miten ja kuka Lapin luontoa voi käyttää ja suojella? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Jokisen tutkimuksen keskeisiä havaintoja on, että Lappiin sijoittuvia ympäristökiistoja ja niiden hallintaa luonnehtii toimijoiden moninaisuus ja kohtaamattomuus.