Facebook post by University of Helsinki

I år har 3894 nya studerande antagits till Helsingfors universitet. Till de finsk- och svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen sökte sammanlagt 28 779 sökande i den nationella gemensamma antagningen. Antalet sökande ökade i alla vetenskapsområden, speciellt mycket ökade de teologiska utbildningsprogrammens popularitet. Vi gratulerar alla våra nya studerande, välkomna till Helsingfors universitet!
3894 nya studerande till Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

I vårens gemensamma ansökan sökte 28779 personer till Helsingfors universitet. Intresset för teologi ökade.