Facebook post by University of Helsinki

Koululaisen oppimistuloksiin voivat tutkimuksen mukaan vaikuttaa mm. luokan koko ja se millaisia oppilaita luokassa opiskelee.
Koululuokka vaikuttaa oppilaan oppimiseen | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Oppilaan oppimistuloksiin vaikuttaa, millaisessa luokassa oppilas opiskelee. Tätä olettamusta tukevat Ninja Hienosen väitöstutkimuksen tulokset