Facebook post by University of Helsinki

Tyypin 1 diabetesta sairastavat naiset saavat vähemmän lapsia ja heille tehdään enemmän raskaudenkeskeytyksiä ja sterilisaatioita kuin terveille naisille. Myös vaihdevuodet alkavat keskimääräistä aiemmin. Tuore väitöstutkimus todistaa kuitenkin, että erot ovat ajan mittaan pienentyneet.
Laaja kartoitus tyypin 1 diabetesta sairastavien naisten lisääntymisterveydestä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Raskaudenkeskeytykset, sterilisaatio ja pienempi lapsiluku ovat edelleen tavallisempia tyypin 1 diabetesta sairastavilla naisilla kuin heidän ikätovereillaan. Diabetesta sairastavien ja verrokkiryhmän väliset erot ovat kuitenkin pienemmät nuoremmissa ik...