Facebook post by University of Helsinki

Työpaikan sisäilmaan liittyvä oireilu saattaa pitkittyä silloinkin, kun merkittäviä puutteita sisäilman laadussa ei todeta. Oireilu voi rajoittaa merkittävästi elämänpiiriä ja työkykyä. Lääketieteen lisensiaatti Aki Vuokko tutki väitöskirjassaan sisäilmaan liittyvää oireistoa ja kehitti keinoja sen hallintaan.
Sisäilmaan liittyvä oireiluherkkyys täyttää toiminnallisen häiriön kriteerit – uusia hoitomuotoja tarvitaan | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Työpaikan sisäilmaan liittyvä oireilu saattaa pitkittyä myös silloin, kun merkittäviä puutteita sisäilman laadussa ei todeta. Oireilu voi rajoittaa merkittävästi elämänpiiriä ja työkykyä.