Facebook post by University of Helsinki

Yli 6 milj. euroa strategisen tutkimuksen neuvostolta tutkijoillemme! Saadun rahoituksen avulla etsitään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Onnea kaikille rahoitusta saaneille, ja kiitos strategisen tutkimuksen neuvostolle!
Yli 6 miljoonaa euroa strategisen tutkimuksen neuvostolta yhteensä kahdeksalle Helsingin yliopiston tutkijalle | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Suomen akatemia myönsi yhteensä 44 miljoonaa euroa väestörakenteen muutoksien, elonkirjon köyhtymisen ja pandemioiden yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen.