Facebook post by University of Helsinki

Språktypolog Kaius Sinnemäkis forskning fokuserar på språkstruktur, och databaser är ett centralt hjälpmedel. Nu är forskningen tryggad för fem år framåt tack vare betydande ERC-finansiering som han beviljats trots hård konkurrens.
Språkets struktur förändras i takt med talarnas sociala strukturer | Helsingfors universitet helsinki.fi

Språktypolog Kaius Sinnemäkis forskning fokuserar på språkstruktur, och databaser är ett centralt hjälpmedel. Nu är forskningen tryggad för fem år framåt tack vare betydande ERC-finansiering som han beviljats trots hård konkurrens.