Facebook post by University of Helsinki

Till skillnad från det vi ofta antar, är motståndet mot invandring inte starkast bland människor i svag ställning, exempelvis fattiga och arbetslösa. Ny forskning visar att de mest invandringsfientliga tvärtom finns bland de mest privilegierade.
De priviligierade är de mest främlingsfientliga | Helsingfors universitet helsinki.fi

Ny forskning som gjorts vid Soc&kom visar att de mest invandringsfientliga attityderna finns bland de mest privilegierade människorna.