Facebook post by University of Helsinki

Sommaren 1918 sattes cirka tusen röda kvinnofångar i Sandhamns fångläger i Helsingfors. Flera faktorer hjälpte fångarna att överleva: bland annat solidariteten mellan kvinnorna och lägrets deja som vände blicken åt ett annat håll då det behövdes, berättar historieforskaren Virva Liski.
Kvinnolägret var ett undantagsfall: I Sandhamn dog betydligt färre fångar än i de andra fånglägren 1918 | Helsingfors universitet helsinki.fi

Sommaren 1918 sattes cirka tusen röda kvinnofångar i Sandhamns fångläger i Helsingfors. Flera faktorer hjälpte fångarna att överleva.