Facebook post by University of Helsinki

Miten tutkijat luovat kokonaiskuvaa planeetan ilmastosta ja sen muutoksista? Vastaus on ilmastomallinnus. CMIP on kansainvälinen ilmastomallinnushanke, joka kokoaa tietoa muun muassa ilmakehän kaasupitoisuudesta, kasvillisuuden muutoksista, merivirroista ja pienhiukkasista ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Ilmastomallien takana on useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, satoja tutkijoita ja vuosien työ.
Miten ilmaston tulevaisuutta ennustetaan? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suomalaistutkijat liittyivät CMIP-mallintajiin ennustamaan ilmaston tulevaisuutta.