Facebook post by University of Helsinki

Samalla kun yliopistonlehtori Tiina Airaksisen opiskelijat oppivat kursseilla Aasian maiden historiaa, politiikkaa ja kulttuureja, he harjaantuvat myös projektinhallinnassa ja esiintymisessä. Palkittu opettaja mieltää opettamisen valmentamiseksi ja mentoroinniksi. ”Yritän selvittää, millaisia ihmisiä opiskelijani ovat. Mietin esimerkiksi, mihin he voisivat sijoittua työelämässä ja millaisista taidoista heille olisi hyötyä”, Airaksinen sanoo.
“Yliopistossa ei tarvitse kilpailla, koska tutkinto tehdään itselle” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Palkittu Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori Tiina Airaksinen haluaa, että opiskelijat oppivat hänen kursseillaan paitsi substanssia myös työelämätaitoja.