Facebook post by University of Helsinki

Suomen Akatemian kymmenestä uudesta akatemiaprofessuurista seitsemän myönnettiin Helsingin yliopiston tutkijoille. Akatemiaprofessorit ovat oman alansa kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita, joiden tieteellisellä työllä arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan. 💐
Helsingin yliopistoon seitsemän uutta akatemiaprofessoria | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Suomen Akatemia on nimittänyt Helsingin yliopistoon seitsemän uutta akatemiaprofessoria seuraavalle viisivuotiskaudelle.