Facebook post by University of Helsinki

En tvåspråkig examen är nyttig i arbetslivet, säger 70 % av de som svarade på vår kartläggning!
Ny kartläggning visar att en tvåspråkig examen är till fördel i arbetslivet | Helsingfors universitet fal.cn

Helsingfors universitet har kartlagt hurdan nytta studenter som avlagt en tvåspråkig examen har haft av sina språkkunskaper i finska och svenska i arbetslivet. 70 procent av de som svarade upplever att deras förutsättningar att bli sysselsatta har förbättrats.