Facebook post by University of Helsinki

Ekonomi och ekonomiskt beslutsfattande handlar också om kön och jämställdhet. Könsmedveten budgetering borde införas också i Finland, säger forskare Hanna Ylöstalo. I Sve­ri­ge in­går köns­per­spek­ti­vet i stats­bud­ge­ten.
”Könsmedveten budgetering främjar jämställdhet och behövs även i Finland” | Helsingfors universitet helsinki.fi

könsmedveten budgetering och jämställdhet