Facebook post by University of Helsinki

Jos perheessä on erityislapsi, vanhemmat joutuvat tekemään paljon näkymätöntä työtä selvittääkseen, millaista tukea on tarjolla ja miten apua saa. Selvitystyö heikentää hyvinvointia, selvisi väitöstutkimuksessa.
Erityisperheet ovat muuttuneet sote-palveluiden asiakkaista palvelujärjestelmän palvelijoiksi | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopistossa väittelevä Ulla Särkikangas on tutkinut erityisperheiden arkeen liittyvää runsasta ja pitkäkestoista sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä.