Facebook post by University of Helsinki

Ylivelkaantuminen on ongelma, joka vaikuttaa niin itseen, perheeseen kuin yhteiskuntaankin. Se aiheuttaa häpeää ja taloudellista niukkuutta. –Yhteiskunnan tasolla ylivelkaantuminen haittaa taloudellista kasvua, raha-markkinoita ja asuntomarkkinoita, sanoo sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.
Ylivelkaantumista estettävä laaja-alaisella sosiaalipolitiikalla | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Ylivelkaantumisella on laajoja ja vakavia haittavaikutuksia yksilöille, perheille ja yhteiskunnille. Siksi ylivelkaantumista tulisi torjua ja sen seurauksia lievittää päättäväisemmin, sanoo Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiila...