Facebook post by University of Helsinki

Rakenteelliset ongelmat jäävät huomiotta, kun kasvatuksessa ja koulutuksessa muokataan yksilöitä. Miten parempi yhteiskuntalukutaito voisi haastaa yksilökeskeisyyden, kysyy professori Kristiina Brunila.
Kasvatuksessa ja koulutuksessa muokataan yksilöitä ja häivytetään rakenteelliset ongelmat | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen avulla ei pystytä aina edistämään tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, toteaa Kristiina Brunila. Sen sijaan kasvatus ja koulutus voivat olla myös osa kasvavaa ongelmaa ja ajalle tyypillistä yksilökeskeistä eetosta, jonka myötä ajatus tiedosta, ihmisyyde...