Facebook post by University of Helsinki

Ilmaston lämpeneminen muuttaa veden mikrobistoa. Vesivälitteiset infektiot ovatkin yksi merkittävä terveysriski ilmastonmuutoksen edetessä. Riski on erityinen niille ihmisille, joiden vastustuskyky on alhaisempi esimerkiksi perussairauden vuoksi. Mi­ten seu­raa­va pan­de­mia tor­ju­taan? Kuin­ka pe­las­tam­me an­ti­bioo­tit? Mik­si luon­non­suo­je­lu on myös ter­vey­den suo­je­lua? Tie­de­kul­man Kai­ken maa­il­man ter­veys -oh­jel­ma­sar­ja 30.3.-13.4. tarkastelee ih­mis­ten, eläin­ten ja ym­pä­ris­tön ter­veyt­tä yh­te­nä maa­pal­lon laa­jui­se­na ko­ko­nai­suu­te­na, jos­sa kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen. Tutustu tapahtumiin 👉 https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekulma/ohjelma/kaiken-maailman-terveys?utm_source=facebook&utm_medium=social_owned&utm_campaign=terveys
“Puhdasta vettä ei kannata pitää itsestäänselvyytenä” – ilmaston lämpeäminen lisää vesivälitteisten infektioiden riskiä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ilmaston lämpeneminen muuttaa veden mikrobistoa. Vesivälitteiset infektiot ovatkin yksi merkittävä terveysriski ilmastonmuutoksen edetessä. Riski on erityinen niille ihmisille, joiden vastustuskyky on alhaisempi esimerkiksi perussairauden vuoksi, kirjoittaa apulaisprofessori Tarja Pitkänen.