Facebook post by University of Helsinki

Kun suomalaisissa peruskouluissa ei hyödynnetä riittävästi teknologiaa, tilanne eriarvoistaa oppilaiden mahdollisuuksia oppimiseen. Tutkijat Tiina Korhonen, Kati Sormunen ja Leenu Juurola esittävät keinoja oppilaiden ja opettajien digitaitojen kehittämiseksi.
Korona vauhditti perusdigitaitojen kehittymistä kouluissa, mutta luova teknologian käyttö on yhä liian vähäistä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Kun suomalaisissa peruskouluissa ei hyödynnetä riittävästi teknologiaa, tilanne eriarvoistaa oppilaiden mahdollisuuksia oppimiseen. Tiina Korhonen, Kati Sormunen ja Leenu Juurola esittävät kirjoituksessaan keinoja oppilaiden ja opettajien digitaitojen kehittämiseksi.