Facebook post by University of Helsinki

Östersjön har länge varit i dåligt skick. Med hjälp av vetenskap har vi redan kunnat ändra riktningen. Helsingfors universitets forskningsstation i Tvärminne är Östersjöns största centrum för kustekologisk forskning. Utan privata donationspengar skulle havsforskningen i Tvärminne inte vara i världsklass, eftersom universitetets basanslag förslår närmast för driften av stationen. När du donerar till Helsingfors universitet är du med och löser problemen inom hållbar utveckling.
Havets mystiska kraft | Helsingfors universitet helsinki.fi

Utan privata donationspengar skulle havsforskningen i Tvärminne inte vara i världsklass.