Facebook post by University of Helsinki

Miten fiktio voi auttaa ymmärtämään kärsimystä? Millä tavalla ihmisen syyllisyys ja häpeän aiheet riippuvat opituista normeista? Anna Ovaskan väitöstutkimus keskittyy neljään suomalaiseen romaaniin.
Fiktio auttaa ymmärtämään särkynyttä mieltä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Anna Ovaska tarkasteli väitöstutkimuksessaan neljää suomalaista modernistista teosta, jotka ovat minämuodossa kerrottuja tarinoita mielen särkymisestä.