Facebook post by University of Helsinki

Vain viidesosalla laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkailla on puhtaat hampaat, selvisi tuoreessa tutkimuksessa. "Tärkeä havainto tutkimuksessamme oli, että mitä huonompi asukkaan suuhygienian taso oli, sitä huonompi oli hänen elämänlaatunsa", sanoo tutkija.
Ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien ikääntyneiden suuhygienian taso on riittämätön | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Vain viidesosalla laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asukkailla on puhtaat hampaat, selvisi Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa. Huono suuhygienia on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun.