Facebook post by University of Helsinki

Stora mängder arvsmassa har strömmat till Finland ända från Sibirien. Det sibiriska ursprunget syns fortfarande i samer, finländare och andra befolkningar inom den uraliska språkfamiljen. Befolkning som till arvsmassa påminner om samer har ännu på järnåldern bott betydligt längre söderut i Finland än vad samerna gör idag. Det framgår från den första publicerade undersökningen om Finlands forninvånares DNA.
Forntida DNA avslöjar: samma sibiriska arvsmassa finns hos både samer och finländare | Helsingfors universitet helsinki.fi

Befolkning som till arvsmassan påminner om samer har ännu på järnåldern bott betydligt längre söderut i Finland än vad samerna gör idag.