Facebook post by University of Helsinki

Selvitämme 9 suomalaisen järven vesiekosysteemien tilan ja testaamme kustannustehokkaita seurantamenetelmiä. Tutkittavat järvet ovat erilaisen ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina (kaupunkiasutus, kaivostoiminta, metsäteollisuus, turvetuotanto). Rahoituksen tutkimushankkeeseen myönsi Kulttuurirahasto.
Järvien tilan seurantamenetelmien kehittämiseen merkittävä rahoitus Kulttuurirahastolta | Helsingin yliopisto fal.cn

Kulttuurirahasto on myöntänyt miljoona euroa tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään vuosina 2022–26 yhdeksän eri puolilla Suomea sijaitsevan järven vesiekosysteemien tila ja testataan erilaisia kustannustehokkaita seurantamenetelmiä.