Facebook post by University of Helsinki

Rasismi ymmärretään Suomessa kapea-alaisesti, selviää tuoreesta väitöksestä. ”Välttämätöntä on rasismin kohteeksi joutuvien ihmisten kuunteleminen”, sanoo Minna Seikkula, jonka väitöstutkimus käsittelee antirasismin muotoja Suomessa.
Rasisminvastaisuudesta riittää opittavaa – antirasismi ei ole yhden asian liike | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Rasismia on monenlaista ja se on opittava tunnistamaan.