Facebook post by University of Helsinki

Hej, du som blev magister 2016 eller doktor 2018! Vart tog du vägen? Berätta för oss och ge respons via vår karriäruppföljningsenkät! Så hjälper du oss att utveckla utbildningen så att den blir ännu bättre.
Sysselsättning bland utexaminerade | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Karriäruppföljningen vid Helsingfors universitet samlar in information om hur de utexaminerade sysselsätts och om arbetslivets kompetensbehov. Med hjälp av karriäruppföljningen vill vi kartlägga hur väl universitetsutbildningen kan svara på arbetslivets utmaningar. Den insamlade information...