Facebook post by University of Helsinki

Opettajuus ei houkuta enää nuoria. Palkkaus saattaa olla yksi miinus, mutta kouluun heijastuvat myös yhteiskunnalliset muutokset ja ongelmat, kuten kuntien rahapula ja syntyvyyden pieneneminen.
Opettajien heikkenevät työolot huolestuttavat nuoria | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Suomessa opettajankoulutukseen on voitu poimia pelkkiä helmiä, ja lukiolaiset arvostavat opettajan ammattia. Vuodesta 2016 vuoteen 2019 alalle hakeneiden määrä kuitenkin laski jyrkästi.