Facebook post by University of Helsinki

Hur påverkade coronapandemin sysselsättningen bland våra alumner? Svaret framgår av förra årets karriäruppföljningsenkät: Coronapandemin förändrade arbetets innehåll och arbetssätten, men få blev arbetslösa.
Coronapandemin förändrade arbetets innehåll och arbetssätten, men få blev arbetslösa | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Sysselsättningsläget för magistrar och doktorer som utexaminerats från Helsingfors universitet är mycket gott och de utexaminerade är nöjda med sin examen. Detta framgår av en färsk karriäruppföljningsenkät. Enkäten utredde också hur coronapandemin har påverkat arbetet.