Facebook post by University of Helsinki

Retkeilevä tutkija Alexandru Tomescu kaipasi karttasovellusta, joka yhdistää paperisen vaelluskartan luotettavuuden ja Google Mapsin kaltaisten palveluiden vuorovaikutteisuuden ja joka toimii myös ilman internetyhteyttä. Koska sellaista ei ollut saatavilla, tietojenkäsittelytieteilijä päätti kehittää sovelluksen itse. Hikepack pe­rus­tuu gee­ni­da­taa ana­ly­soi­viin al­go­rit­mei­hin.
Retkeilijän karttasovellus perustuu geenidataa analysoiviin algoritmeihin | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Vaelluskarttoja tarjoava Hikepack-retkeilysovellus perustuu geenitietoa analysoiviin algoritmeihin