Facebook post by University of Helsinki

Mikä rooli toivolla, pelolla ja luottamuksella omaan ja muiden pystyvyyteen on ilmastoviestinnässä? Mikä motivoi toimimaan?
“Pelko ei kannusta toimimaan” – millaista olisi toivoa vahvistava ilmastoviestintä? | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Suomalaiset eivät koe pystyvänsä vaikuttamaan ilmastonmuutokseen omilla teoillaan. Pelko vaikuttaa ihmisten kykyyn tehdä ilmastotoimia. Medialla on merkittävä rooli pelkojen lietsomisessa. Toivoa vahvistavalla ilmastoviestinnällä voidaan kannustaa ihmisiä toimimimaan, kirjoittaa apulaisprof...