Facebook post by University of Helsinki

Haloo, Suomi! Miten ymmärtäisimme toisiamme paremmin? Tiedekulman Ha­loo, Suo­mi! -oh­jel­ma­sar­jan vii­si ta­pah­tu­maa se­lit­tä­vät käyn­nis­sä ole­via yh­teis­kun­nal­li­sia il­miöi­tä ja ja­ko­lin­jo­ja Suo­mes­sa. Ohjelmasarja 1.2.–1.3.2022: https://fal.cn/3lrac
Haloo, Suomi! 1.2.–1.3. | Tiedekulma | Helsingin yliopisto fal.cn

Tiedekulman Haloo Suomi -ohjelmasarjassa 1.2.–1.3.2022 haetaan ymmärrystä yhteiskunnassa käynnissä oleviin muutoksiin.