Facebook post by University of Helsinki

Tenojoen koiraslohet tulevat sukukypsiksi aiemmin ja jäävät pienemmiksi kuin ennen, ja se näkyy niiden geeneissä. Tutkimustulos murtaa osaltaan myyttiä, jonka mukaan evoluutio tarvitsee miljoonia vuosia aikaa toimiakseen: Tenojoen lohet ovat sopeutuneet muuttuneisiin elinoloihin noin 40 vuodessa.
Tenon lohet pienenevät – nopea evoluutio näkyy geeneissä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Geenimuoto, joka ohjaa lohta kasvamaan isoksi ja tulemaan sukukypsäksi myöhemmin, on käymässä harvinaisemmaksi.