Facebook post by University of Helsinki

Hur påverkas träden av klimatförändringen? Skogsforskaren Ram Oren kommer till Finland för att undersöka trädrötternas struktur och funktioner. Målet med undersökningen är att öka kunskapen om hur avkastningen från skogen, kolets och energin kretslopp samt tillgången av vatten hänger ihop. Ram Oren är en av tre nya gästforskare inom ramen för programmet Erkko Visiting Professor. Programmet förverkligas tack vare en tre miljoner euros donation från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Orens fyraåriga Erkko-gästprofessur är kopplad till den forstvetenskapliga forskningsgruppen vid Spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper.
Ledande ekofysiolog Ram Oren till Helsingfors | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Under sin fyraåriga gästprofessur kommer Ram Oren att arbeta vid Spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper.