Facebook post by University of Helsinki

Stora öppna sociala mediers material innebär helt nya möjligheter för samhällsvetare. Med hjälp av data har man förutspått bland annat trenden med vegetarisk mat, politikers valframgång och spridningen av influensavågor, och detta är bara början. Användningen av material från sociala medier inom vetenskaplig forskning kan försvinna innan de ens har kunnat utnyttjas till sin fulla potential. Skandaler och dataläckor, exempelvis med koppling till Facebook, har under den senaste tiden fått både serviceleverantörer och användare att bli oroliga.
Sociala medier är en guldgruva för forskare, men hotas av skandaler och dataläckor | Helsingfors universitet helsinki.fi

Stora öppna material innebär helt nya möjligheter för samhällsvetare – om de bara har fantasi nog att fråga, säger Salla-Maaria Laaksonen.