Facebook post by University of Helsinki

Yhden luukun palvelu auttaa ottamaan luonnon monimuotoisuuden entistä paremmin huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Lajihavainnot laajaan käyttöön suunnittelun ja päätöksenteon tueksi | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Valtionhallinnon organisaatiot jakavat jatkossa lajitietonsa Suomen Lajitietokeskuksen kautta. Palvelun kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.