Facebook post by University of Helsinki

Vi har utlyst undantagstillstånd på grund av coronaviruset. Följande beslut träder i kraft 18.3. och gäller åtminstone fram till 13.4. Se aktuell information och fullständiga beslut via länken nedan. Studier och undervisning 🔹All undervisning ska ordnas på distans. 🔹Vi rekommenderar att undervisningen ordnas på distans till terminens slut 31.5. 🔹Det är möjligt att undervisningen måste inhiberas eller flyttas till sommaren. 🔹Fakulteterna kan avvika från anvisningarna ovan, om det är absolut nödvändigt med studenters behov av att utexamineras 🔹I det fallet ska man trygga personalens och studenternas säkerhet och säkerställa att inte fler än 10 personer samlas samtidigt. 🔹Universitetet säkerställer möjligheter att undervisa på distans, t.ex Unitube-studior. 🔹Fakulteterna kan vid behov fatta beslut och instruera utbildningsprogrammen. Examensreformen och övergångstiden 🔹Övergångstiden för högskoleexamina till följd av examensreformen förlängs till 18.12.2020. Praktiska studier och praktik 🔹De praktiska studierna vid Medicinska och Veterinärmedicinska fakulteten kan ordnas med avvikande arrangemang. 🔹Praktik utomlands med praktikstöd inhiberas tills 31.5. 🔹Studenter kan komma överens med arbetsgivaren om att senarelägga praktikavsnitt. 🔹Det är möjligt att flytta praktikperioder. Disputationer 🔹Disputationer får ordnas. 🔹Man måste följa reglerna i fråga om högst 10 personer per sammankomst. 🔹Opponenten kan vid behov delta på distans. 🔹Man måste ordna möjlighet för publiken att ställa frågor på distans. 🔹Fakulteterna kan vid behov flytta datum för disputationer om det inte är möjligt att ordna dem. Examensstuderande som betalar för sina studier 🔹Examensstuderande som betalar för sina studier får fortsätta sina studier under höstterminen utan extra finansiell börda. 🔹Utbytesstudenter rekommenderas att återvända till Finland. Universitetets lokaler 🔹Universitetets lokaler hålls låsta. 🔹Anställda kan komma och gå med passernyckel. 🔹Gäster får inte tas emot i lokaler. 🔹Universitetets besöksmål är stängda. 🔹Det ska finnas en byggnad på varje campus som är öppen för varuleveranser och andra ärenden. Distansarbete 🔹Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans. 🔹Forskning, arrangemang för distansundervisning och administrativa stödfunktioner i anknytning till dessa kan vid behov utföras också i universitetets lokaler. 🔹Expert- och stöduppgifter som inte kan skötas på distans får utföras i universitetets lokaler. Riskgrupper 🔹I fråga om riskgrupper ska man komma överens om lösningar som minimerar risken för exponering. 🔹Personer som hör till en riskgrupp behöver inget läkarintyg. Den flexibla arbetstiden 🔹Expert- och stödpersonalens arbetstid görs flexiblare. 🔹Flextiden är vardagar kl. 5–22. 🔹Det är möjligt att arbeta på lördagar, ta ledigt en vardag mitt i veckan och arbeta i två skift. Kontrollera vänligen de senaste instruktionerna på vår webbplats.
Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

-