Facebook post by University of Helsinki

Kodin ulkopuolelle sijoitetusta lapsista vain alle puolet suorittaa joko ylioppilastutkinnon tai ammattikoulun, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Kaikkein todennäköisimmin tutkinto jäi suorittamatta niiltä, jotka sijoitettiin kodin ulkopuolelle ensimmäisen kerran teini-iässä.
Useimmat kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset jäävät vaille toisen asteen tutkintoa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Huoli lastensuojelun asiakkaiden kouluttautumisesta on yhtäläinen kaikissa Pohjoismaissa.