Facebook post by University of Helsinki

Nyhetsmediernas förutsättningar har omdanats radikalt de senaste åren. Det handlar om förändringar i mediernas teknologier, distribution och konsumtion. Publiken splittras upp, affärsmodellerna för medier måste göras om och samhälleliga förändringar medför nya utmaningar. Vilken blir den enskilda journalistens roll i framtidens medielandskap? I Thinkfests morgondiskussion deltar universitetsforskare Carl-Gustav Lindén, Helsingin Sanomats redaktionschef Erja Yläjärvi, doktorand Stefanie Sirén-Heikel och journalistikstuderande och Studentbladets chefredaktör Erik Sandström. Kom med och dela med dig av dina synpunkter!
Morgondiskussion: Vad gör journalisten? - ThinkFest thinkfest.helsinki.fi

Tid: Torsdag 12.10.2017 kl. 8.30-10 (dörrar öppnas 8.15) Plats: Tankehörnan, Universitetsgatan 4 Nyhetsmediernas förutsättningar har omdanats radikalt de senaste åren. Det handlar om förändringar i mediernas teknologier, distribution och konsumtion. Publi...