Facebook post by University of Helsinki

Länsimaissa ruoka tuotetaan ja jaetaan globaalin markkinavaihdannan logiikalla, kilohinnalla. Vaihtoehtoja kuitenkin löytyy. Tutkijatohtori Galina Kallio on tarkastellut ruokapiirejä, ruokaosuuskuntia ja kumppanuusmaataloutta sekä siementen ja ruoan vaihtopiirejä. — Ruoantuotanto markkinatalouden lainalaisuuksilla on ikävä kyllä sosiaalisesti ja ekologisesti hyvin kestämätöntä. Tehomaatalouden tehokkuus kärsii, jos taloudenpidon mittarit ulotetaan katsomaan muutakin kuin kilomääräistä tuottavuutta. — Tehokkuuslaskelmissa ei yleensä oteta huomioon fossiilisen energian suurta kulutusta, maaperän köyhtymistä tai monimuotoisuuden heikentymistä.
Alhaisen kilohinnan vaatimus tekee maataloudesta ekologisesti ja sosiaalisesti kestämätöntä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Kumppanuuspellolla otetaan huomioon fossiilisen energian kulutus, maaperän elonkirjo, viljelijän pärjääminen ja osakkaiden yhteenkuuluvuus.