Facebook post by University of Helsinki

Tiedon jakaminen antaa mahdollisuuden kontrolloida valtaa. Luottamus pysyy yllä, kun sidosryhmät otetaan mukaan jo lainvalmistelun varhaisessa vaiheessa.
”Pohjoismainen avoimuus” keksittiin 1990-luvulla, vallan kontrollointia tutkiva professori sanoo | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Hallinnon avoimuus ja vallankäyttäjien tilivelvollisuus ovat kiinnostaneet Tero Erkkilää opiskelijasta asti. Hän on tutkinut niin yliopistovertailuja kuin oikeusasiamiehen työtä.