Facebook post by University of Helsinki

It-alan suuryritykset pyrkivät digitalisoinnin seurauksena kouluihin. Usko siihen, että pedagogiset ongelmat voidaan ratkaista teknologian avulla, elää sitkeästi. Tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä ajatusta, sanoo väitöskirjatutkija Antti Paakkari.
Puhelimista on tullut yritysten suora väylä suomalaiseen koulumaailmaan | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Väitöskirjatutkija Antti Paakkari peräänkuuluttaa keskustelua teknologian ja koulun suhteesta: koulu on yrityksille keskeinen datan keräämisen kohde, ja tämän vaikutuksia pitäisi arvioida kriittisesti.