Facebook post by University of Helsinki

Tupakointi aiheuttaa todennäköisesti merkittävän osan kaikkein tappavimmista aivoverenkiertohäiriöstä. Suomalaistutkimuksessa todettiin ensimmäisen kerran tupakoinnin ja lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon syy–seuraussuhde.