Facebook post by University of Helsinki

Diskussionen om mångkultur i Finland har blivit politiskt laddad och polariserad. En fungerande mångkultur kräver en inkluderande inställning till minoritetsgrupper, ett fungerande integrationssystem och en långsiktig, lösningsinriktad och konstruktiv politik.
Högerpopulisternas retorik har fått monopol på debatten om mångkultur | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Högerpopulistisk retorik om mångkulturalism genomsyrar alla nivåer i samhället, men det finns sätt att jobba för ökad förståelse, säger forskare i socialpsykologi.